دوست دارم .....

ساخت وبلاگ
غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم .........

دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 31 تير 1403 ساعت: 15:08

غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم .........

دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 20 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1402 ساعت: 21:24


غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم .........

دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 65 تاريخ : يکشنبه 26 تير 1401 ساعت: 5:31


غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم .........

دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 59 تاريخ : يکشنبه 26 تير 1401 ساعت: 5:31


غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم .........

دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 67 تاريخ : يکشنبه 26 تير 1401 ساعت: 5:31


غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم ......... دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 67 تاريخ : سه شنبه 17 فروردين 1400 ساعت: 19:36


غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم ......... دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 61 تاريخ : سه شنبه 17 فروردين 1400 ساعت: 19:36

گاهی نیاز داریم .....

بی خیال شویم .....

بی خیال گذشته .....

بی خیال آینده ......

بی خیال احساس ....

بی خیال اگرها و شایدها .....

گاهی ....

لازم است بگوییم ....

هرچه بادا باد .


دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 65 تاريخ : سه شنبه 17 فروردين 1400 ساعت: 19:36


غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم ......... دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 63 تاريخ : سه شنبه 17 فروردين 1400 ساعت: 19:36


غرورم .........
لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است.....
زندگی ام بر پایه اش بنا شده.....
غرور من همه چیز منه ......
غرور مرا نشانه بگیرند ......
هستی شان را به آتش میکشم......
من برای هر چیزی نمی جنگم ......... دوست دارم ........
ما را در سایت دوست دارم ..... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : love221b بازدید : 54 تاريخ : سه شنبه 17 فروردين 1400 ساعت: 19:36